antkloti

antkloti
antklóti (dial.) tr. užkloti: Katra serga, ančklóju šiltesnį adejalą Trš. Tą krūvą apklok šiaudais, antklok lentomis ir prislėk akmenimis . | Medis pusę dirvos antklodavo savo šešėliu . \ kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; pakloti; parkloti; perkloti; prakloti; prikloti; sukloti; užkloti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apkloti — tr. 1. SD222 aptiesti, apdėstyti, apskleisti: Pievą audimais apkloti K. Laukai sniego apklotì Dgl. Tais lapeliais pievos apklotos FrnS174. Grabas buvo apklotas brangiais vainikais rš. [Stepuko šeimininkė] staiga nukišo ranką užantin ir ištraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkloti — 1. tr. K, J truputį nukloti, atidengti apklotą: Tat sakydama atklojo Onelę Žem. | refl. intr., tr.: Atsiklojusi moteriškė gulėjo šonu rš. Mėgink, kur tik galėdamas, pats sau patarnauti, vandenio atsinešti, patalą atsikloti ir pasikloti Vaižg. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškloti — tr. 1. visą užtiesti, išgrįsti, išmušti: Išklos takus gelumbe Jnš. Menės asla taip pat buvo išklota žvėrių kailiais A.Vien. Ežys pasidirba kinį, iškloja jį lapais, sausomis žolėmis ir lapkričio mėnesyje atsigula savo naujame patale Blv. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kloti — kloti, ja, jo 1. tr. SD333, R tiesti, dėti, guldyti ką ant paviršiaus: Lentas klojo ant tako Kp. Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį Krkn. O ką kalba apynėlis, iš žemės dygdamas, iš žemės dygdamas? – Jei jūs manęs neprismeigsit, aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukloti — tr. 1. aptiesti, apdengti, apdėti kuo: Visi suolai nukloti laikraščiais Pc. Tai aš nukločia kelelį drobelėm LTR(Klt). Stalas buvo valgiais nuklotas rš. Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą kepina saulė nenaudingą plotą A.Baran. Te nuklojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakloti — tr. 1. R patiesti: Plytelės, lentelės iš marmuro asloj paguldytos, paklotos SD3. Padėjęs šaukštą, paklojo rankas ant stalo ir padėjo galvą I.Simon. Tik išaudė ir jau audeklus ant pievos paklojo Švnč. Priderėtų dar pri stalo pakloti ant žemės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkloti — tr. 1. parmesti, parristi: Lyg žolę ant žemės parklojo rš. Čia mes juos parklosim! Vd. O jei mane liga parklotų, ką tuomet reikėtų daryti? rš. 2. išleisti (pinigus): Visus pinigus parklojo besibylodamas Šl. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkloti — 1. intr. padauginti užkloti: Par daug parklojai (storai užklojai) J. 2. tr. SD299 iš naujo kloti: Negerai paklota lova reikia perklot Kp. Nepamiršo ir senio: nuprausė jam burną, apvilko tik išvelėtais švariais marškiniais, patalą perklojo nauja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakloti — tr. truputį atkloti: Praklok antklodę, ir pamatysi, ar švari lova Kp. | refl. tr., intr.: Galvą prasklojus, padabos, kad neaušta, ir vėl guli Prng. Oi prasiverkie, siera žemyna, tai prasiklokit, plonos drobelės TDrIV44(Rod). kloti; antkloti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikloti — 1. tr. truputį užkloti, pridengti: Kiek priklok, kaipgi gulės viškai nesiklojęs Kp. Pakelia patalus aukštyn – žiūri, kad tiktai galva priklota lovoje patalais BsMtII157. Kuomi svečius priklosi? JD1499. Tegu jį priklõs žali lapeliai Vlk. | prk.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”